Pro pracovníky

Podporujeme učňovské školství

Termíny uzavření klasifikace za 2. pololetí do 29. 8. 2016

Opravné zkoušky: 30. a 31. 8. 2016 (podrobný rozpis - 29. 8.  odpoledne na webu školy)

Odevzdání Maturitních prací MZK podzim 2016: žáci, jejichž vedoucí práce je Ing. Pařízková, do 29. 8., ostatní do 31. 8. 2016

Kterak může junior projevit vděčnost rodičům a prarodičům za dlouholetou denodenní péči a starost? Určitě slušným chováním. A zcela jistě v tento čas hezkým, pokud to jde, vysvědčením. Žáci končícího 2. ročníku SOU a SOŠ, SČMSD s.r.o. v Žatci ovšem k tomuto oproti ostatním vrstevníkům přidali ještě „něco“ navíc.

Dne 28. června 2016 proběhlo na MÚ v Podbořanech slavnostní předávání Dobrých listů komory. Dobrý list komory je prestižní dokument o nadstandardní schopnosti držitele v daném řemeslném oboru a profesní odbornosti pracovat a rozvíjet se.

V závěru letošního školního roku se žáci zúčastnili přednášky o dárcovství krve, krevní plazmy a kostní dřeně. Dozvěděli se potřebné informace o tom, jaké jsou podmínky pro dárcovství, co darování obnáší a samozřejmě i benefity s tím spojené. Přednáška byla doplněna dvěma prezentačními videi z dárcovského centra v Žatci a Kadani. Byl zde ukázán celý postup jak přijímacího pohovoru nového dárce, krevních testů, tak i samotného odběru.

Stránky

Fotogalerie

Brigády