Pro pracovníky

Podporujeme učňovské školství

Vyplněné a podepsané příhlásky k MZK - podzim 2016 je nutné odevzdat do 27. 6. 2016!

Přihlášku obdržíte od ZŘŠ Mgr.  Plechaté osobně v kanceláři školy od 14. 6. 2016. Následně ji vyplníte, podepíšete a odevzdáte. Přihlášku můžete předat ředitelce školy i prostřednictvím osoby, která bude mít

ODBOROVÝ SVAZ NOVINÁŘŮ A PRACOVNÍKŮ MÉDIÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Sekce volných novinářů udělila OCENĚNÍ časopisu "SOUDEK", finalista soutěže "Nejinspirativnější středoškolský časopis 2015". Partnerem projektu je European Federation of Journalists. Za ocenění děkujeme.

Zdeněk Müller
Mgr. Vladimír A. Hons

Stránky

Fotogalerie

Brigády